ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Botswana

26 mrt 2006 11:00

ZvK • 59 min

Voorganger: ds. Gaobolelwe Ngakayaja. Onderwerp: Als je Mij liefhebt, houdt je dan aan Mijn geboden. Medewerking: Qabo-koor, Susan Mothibi (schriftlezing).

Voorganger: ds. Gaobolelwe Ngakayaja. Onderwerp: Als je Mij liefhebt, houdt je dan aan Mijn geboden. Medewerking: Qabo-koor, Susan Mothibi (schriftlezing). Orde van dienst: Samenzang: Qgoma te Nqarie (Vergeef mij God, mijn Here). Welkom, votum en groet door ds. Jan Wessels. Samenzang: Boitswaelo jwa Modimo (Het is de vergeving van God). Gebed. Geloofsbelijdenis. Koorzang Psalm 117. Schriftlezing: Johannes 14. Verkondiging door ds. Gaobolelwe Ngakayaja. Samenzang: Hàà ta qom wéè ta na qãè-tcao (Laten wij allen neerknielen). Gebed en zegen. Koorzang: Nqarie, sita di tse (Onze God, onze God).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >