ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Free Reformed Church van Launceston Tasmanië

3 feb 2008 11:00

ZvK • 58 min

Voorganger: ds. Johan Plug. Medewerking: Niels Veltkamp (schriftlezing) en Hans Meijer (organist).

Voorganger: ds. Johan Plug. Medewerking: Niels Veltkamp (schriftlezing) en Hans Meijer (organist). Liturgie. Votum en groet. Zingen Psalm 95. Gebed. Schriftlezing Psalm 95. Zingen Psalm 95. Verkondiging Looking for the promised land. Zingen Hemn 53 The hope of faith. Geloofsbelijdenis. Zingen Psalm 117 Come, all nations, praise the Lord! Gebed. Collecte. Zingen Hymn 57 Thank the Lord and come with praise. Zegen. Er wordt gezongen uit het Book of Praise.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >