ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Bron in Berkel en Rodenrijs

23 dec 2007 11:00

ZvK • 58 min

Voorganger: ds. H. van den Berg. Thema: De lofzang van Maria.

Voorganger: ds. H. van den Berg. Thema: De lofzang van Maria. Medewerking: Wilco Buitendijk, orgel. Rogier Rijks, trombone. Alieke Buitendijk, Paulien van der Lugt, Heleen van den Berg, fluiten. Kerkkoor van De Bron o.l.v. Mieke Hagg. Liturgie: Welkom/Votum en Groet. Zingen Psalm 75 U alleen, U loven wij. Gebed. Schriftlezing: Lucas 1: 39-56. Zingen Gezang 78 Hoe zal ik u ontvangen. Preek God keert de rollen om. Zingen Gezang 47 Mijn ziel verheft Gods eer. Geloofsbelijdenis. Zingen Gezang 123 Geloof in God de Vader. Dankgebed. Koorzang Maria brengt haar Zoon ter wereld (uit Kerstoratorium Licht voor de wereld). Collecte. Zingen Psalm 113 Prijst, halleluja, prijst den Heer. Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >