ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Amersfoort

5 okt 2008 11:00

ZvK • 59 min

Voorganger: ds. Atze Buursema. Medewerking door het Praiseteam van de Westerkerk. Marcel van der Lugt, orgel en piano.

Voorganger: ds. Atze Buursema. Medewerking door het Praiseteam van de Westerkerk. Marcel van der Lugt, orgel en piano. Liturgie. Welkom/Votum/Groet. Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam. Schuldbelijdenis. Psalm 130 Uit de diepten (Psalmen voor Nu). Genadeverkondiging. Psalm 118 vers 1 en 10. Gebed. Bijbellezing Handelingen 17 vers 16-34. Liedboek v/d Kerken 328 Here Jezus om uw woord. Verkondiging Iets of Iemand. Psalm 16 Ik val niet uit zijn hand (Psalmen voor Nu). Gebed. Collecte. Opwekking 602 Vrede van God. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek, het Liedboek voor de Kerken en Psalmen voor Nu.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >