ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Stadshartkerk in Amstelveen

27 mrt 2005 10:00

ZvK • 59 min

Voorganger: Ds. Tim Vreugdenhil. Thema: Op zoek naar de levende Jezus. Medewerking: muziekteam o.l.v. Jos Smit. Liturgie. Welkomstwoord en gebed. Lofprijzing en aanbidding. Schriftlezingen: Psalm 30 en Lukas 24: 1-12 (NBV). Preek n.a.v. Lukas 24: 5. Solo-lied. Gebed voor de stad en de wereld. Collecte. Muziek en zang. Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek, de Opwekkingsbundel en het Liedboek voor de Kerken.

Voorganger: Ds. Tim Vreugdenhil. Thema: Op zoek naar de levende Jezus. Medewerking: muziekteam o.l.v. Jos Smit. Liturgie. Welkomstwoord en gebed. Lofprijzing en aanbidding. Schriftlezingen: Psalm 30 en Lukas 24: 1-12 (NBV). Preek n.a.v. Lukas 24: 5. Solo-lied. Gebed voor de stad en de wereld. Collecte. Muziek en zang. Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek, de Opwekkingsbundel en het Liedboek voor de Kerken.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >