ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Lelystad

9 apr 2006 11:00

ZvK • 59 min

Voorganger: ds. Rob Vreugdenhil. Onderwerp: Lucas 19. Medewerking: Jacomijn Westerhuis-Radstaat, cornet. Andries van den Berg, piano. kinderkoor Power o.l.v. Mandy Hooghuis-Westerhof.

Voorganger: ds. Rob Vreugdenhil. Onderwerp: Lucas 19. Medewerking: Jacomijn Westerhuis-Radstaat, cornet. Andries van den Berg, piano. kinderkoor Power o.l.v. Mandy Hooghuis-Westerhof. Orde van dienst. Kinderkoor Power: Dank u voor deze nieuwe morgen. Welkom/groet. Samenzang: Samen in de Naam van Jezus (NG Gezang 87). Gebed. Schriftlezing: Johannes 14: 8-9 en Lucas 19: 1-10. Kinderkoor Power: Er is geen plaats, er is geen plaats. Verkondiging. Samenzang: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (NG Gezang 74). Lezing van de wet. Samenzang: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta (NG Gezang 82). Gebed. Collecte. Samenzang: Psalm 103 (GK). Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK) en de bundel Negentig Gezangen (NG).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >