ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zeist

2 jul 2006 11:00

ZvK • 59 min

Voorganger: Ds. Erik de Boer. Onderwerp: Zorg dat je de ark binnengaat voor het water je aan de lippen staat!

Voorganger: Ds. Erik de Boer. Onderwerp: Zorg dat je de ark binnengaat voor het water je aan de lippen staat! Medewerking: Jan Willem Boessenkool, orgel. Carolien Haaksema, zang. Gemeentekoor. Orde van dienst. Welkom, votum en groet. Samenzang: Lied van de ark 1-4 (melodie Lied 96, LvdK). Gebed. Schriftlezing: Genesis 6: 9-22; Hebreeën 11: 7. Samenzang: Psalm 104: 2 en 8 (GK). Lezing tekst: Genesis 7: 1. Preek over het thema: Zorg dat je de ark binnengaat voor het water je aan de lippen staat! Samenzang: Lied 397: 1, 3, 5, 6 (LvdK). Lezing van de wet. Samenzang: Psalm 33: 3, 5 (GK). Dankgebed. Collecte. Samenzang: Lied van de ark 5-8 (melodie Lied 96, LvdK). Zegen. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en het Gereformeerd Kerkboek (GK).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >