ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zwolle-West

5 aug 2007 11:00

ZvK • 57 min

Voorganger: ds. Hans Slotman. Thema: Denk aan je Schepper. Medewerking: Cantorij van de Gemeente o.l.v. Meini Pierik. Martin van Heerde, vleugel. Rianne Weijma-Pontier, dwarsfluit.

Voorganger: ds. Hans Slotman. Thema: Denk aan je Schepper. Medewerking: Cantorij van de Gemeente o.l.v. Meini Pierik. Martin van Heerde, vleugel. Rianne Weijma-Pontier, dwarsfluit. Orde van dienst. Intrada Gij zijt groot en hoog verheven (Psalm 86). Welkom, votum en groet. Samenzang: Barmhartig Vader op uw troon (GK 131). Gebed. Schriftlezing: Psalm 139. Samenzang: Uw eigen hand heeft mij gebouwd (Psalm 139). Schriftlezing: Prediker 12. Samenzang: Zeventig, tachtig jaren, mensenleven (Psalm 90). Verkondiging. Samenzang: Looft de Koning heel mijn wezen (LvdK 460). Geloofsbelijdenis. Gebed Collecte t.b.v. Jongensinternaat India. Samenzang: Blijf mij nabij (LvdK 392). Cantorij: De Heer zal u behoeden. Zegen. De gemeente zingt de liederen uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en het Gereformeerd Kerkboek (GK).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >