ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Leusden

4 feb 2007 11:00

ZvK • 59 min

Voorganger: Hans van Benthem. Thema: Wat heb je aan het geloof?

Voorganger: Hans van Benthem. Thema: Wat heb je aan het geloof? Medewerking: Anton Munneke, orgel. Idelet van Benthem-Van den Akker, piano. Cantorij o.l.v. Riet de Boer-Boertien. Willem Eikelboom, kistorgel. Marieke Munneke, Martine Munneke en Anita Mars, fluit. Ilona Roerig-De Bruijne, schriftlezing. Liturgie. Welkom. Votum en groet. Samenzang: Psalm 100: 1, 2, 3, 4. Samenzang: Gezang 36: 1. Gebed. Samenzang: Gezang 36: 9, 10. Preek. Schriftlezingen: Romeinen 1: 19-21a en 25. Romeinen 3:19b en 23. Romeinen 5: 1 en 6-11. Samenzang: Gezang 140: 2, 3. Geloofsbelijdenis en Gezang 123: 1. Gebed. Samenzang: Gezang 111: 1, 2. Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (2006).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >