ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Den Haag

2 okt 2005 11:00

ZvK • 58 min

Voorganger: ds. Peter Strating. Thema: Groot feest! Medewerking: muzikanten o.l.v. Erwin Noort.

Voorganger: ds. Peter Strating. Thema: Groot feest! Medewerking: muzikanten o.l.v. Erwin Noort. Orde van dienst: Openingslied: Opw. 553 Laat het feest zijn. Welkomstwoord. Gebed. Aanbiddingsliederen: Opw. 507 't is goed om U te ontmoeten/Opw. 42 'k Stel mijn vertrouwen/Opw. 411 Geprezen zij de Here/Opw. 167 Samen in de naam van Jezus. Kinderverhaal: Ik volg de Heer. Samenzang: Opw. 125 Heer, ik kom tot U. Persoonlijk gebedsmoment. Schriftlezing: Luc. 5: 27-32. Woordverkondiging. Luisternummer: Opw. 601 Deel door ons uw liefde uit. Collecte. Voorbede. Samenzang: Opw. 277 Machtig God. Zegen. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekkingsliederen (Opw.).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >