ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit Evangelisch Centrum Europoort in Rotterdam

6 mei 2007 11:00

ZvK • 58 min

Voorganger: Jan Sjoerd Pasterkamp. Thema: Ik voel me geroepen...! Medewerking: praiseband van de gemeente o.l.v. Ewout Nijman.

Voorganger: Jan Sjoerd Pasterkamp. Thema: Ik voel me geroepen...! Medewerking: praiseband van de gemeente o.l.v. Ewout Nijman. Orde van dienst: Samenzang: Jezus U alleen. Welkom en gebed. Samenzang: Heel de Schepping geeft U eer. Samenzang: Machtige Heer, Grote Verlosser. Samenzang: Ik verlang naar Uw aanwezigheid. Collecte. Samenzang: Shout to the Lord. Verkondiging: Ik voel me geroepen...! Samenzang: Doorgrond mij, ken mijn hart. Slotwoord en zegen. Samenzang: God van trouw. Er wordt gezongen uit diverse bundels.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >