ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst vanuit Evangelische Kerk De Pijler in Lelystad

16 jan 2005 11:00

ZvK • 59 min

Voorganger: Berend Okma. Thema: Jij en... Medewerking: Drama- en muziekteam van de gemeente. Orde van dienst. Welkom en groet. Samenzang: Ik wil juichen voor U en Schijn met Uw licht. Collecte t.b.v. Tanzania. Drama. Samenzang: Baden in Uw liefde. Video: Mensen. Schriftlezing: Marcus 12: 28-34. Verkondiging. Dans en zang: Kom tot de Vader. Gebed. Samenzang: Holy, holy. Zegen.

Voorganger: Berend Okma. Thema: Jij en... Medewerking: Drama- en muziekteam van de gemeente. Orde van dienst. Welkom en groet. Samenzang: Ik wil juichen voor U en Schijn met Uw licht. Collecte t.b.v. Tanzania. Drama. Samenzang: Baden in Uw liefde. Video: Mensen. Schriftlezing: Marcus 12: 28-34. Verkondiging. Dans en zang: Kom tot de Vader. Gebed. Samenzang: Holy, holy. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >