ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst voor Doven en Slechthorenden vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Kampen

4 sep 2005 11:00

ZvK • 58 min

Voorganger: ds. Adri Dingemanse. Thema: n.a.v. Genesis 50: 15-21: over Jozef, de zoon van Jacob én over de relatie die Jozef met zijn broers had.

Voorganger: ds. Adri Dingemanse. Thema: n.a.v. Genesis 50: 15-21: over Jozef, de zoon van Jacob én over de relatie die Jozef met zijn broers had. Harry Hamer, orgel. Orde van dienst. Welkom door Henrieke Platte. Samenzang: Het dorre land zal juichen (bundel Schiftberijmingen lied 8). Stil gebed/Votum/groet. Samenzang: Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot (Psalm 84). Schriflezing de Tien Geboden. Samenzang: Wie heeft lust de Heer te vrezen? (Psalm 25). Kinderlied: Jozef zoekt zijn grote broers (bundel Alles wordt Nieuw). Schriftlezing: Genesis 50 vers 15-21 door Reinier Kramer. Samenzang: Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen (Psalm 133). Preek thema Herstel van kapotte relaties. Samenzang: O onze Vader, trouwe Heer (Liedboek v/d Kerken Gezang 48). Gebed. Collecte t.b.v. doveninstituut in Jordanië. Samenzang: Gods goedheid houdt ons staande (Psalm 107). Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >