ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst

4 dec 2011 12:00

ZvK • 0 min

'Alleengaand'. Uitzending Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap Alphen aan den Rijn. Met voorgangers-echtpaar Ab en Marcia Meerbeek.

'Alleengaand'. Uitzending Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap Alphen aan den Rijn. 'Wij zien het dagelijks om ons heen, met name vrouwen die alleen komen te staan, werkloos zijn geraakt, door echtscheiding alleen voor de kinderen moeten zorgen en moeite hebben om de dagelijkse eindjes aan elkaar te knopen', zeggen Ab en Marcia Meerbeek, voorgangers-echtpaar van Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap in Alphen aan den Rijn. 'In onze ontmoetingen in de samenkomst, op koffie-ochtenden, spreekuren, willen wij een luisterend oor bieden, voor elkaar bidden en waar mogelijk ook praktische hulp bieden vanuit onze gemeente door zusterhulp en diaconaat. Zo willen wij in onze eigen omgeving de kern van het evangelie laten zien, de eindeloze liefde van Jezus Christus', aldus Ab en Marcia. In de televisie-kerkdienst wordt op dit maatschappelijke thema ingaan met getuigenissen van enkele vrouwen en de woorden uit het Lucas Evangelie over de genezing van de vrouw door de Here Jezus. Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap in Alphen aan den Rijn komt elke zondag samen in gebouw Nabij. Doordeweeks zijn er o.a. inloopochtenden, huisgroepen, een kidsclub en seniorenwerk. Allemaal activiteiten vanuit het doel van de gemeente: 'Samen genieten van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, waardoor wij Hem beter leren kennen om Hem te delen met anderen in Alphen aan den Rijn en omgeving.' Liturgie: Zingen 'U maakt mij tot een ander mens'(Opw. 543). Zingen 'God is hier' (Opw. 686). Welkom en gebed. Zingen 'Laat dit alles zijn tot Uw eer'. Offer. Kinderthema door Arno Jonkers. Kinderlied 'Steun maar op mij'. Lezing en Verkondiging Lucas 13: 10-13. Sololied 'You raise me up'. Verkondiging Lucas 13: 10-13 (vervolg). Dans door dansgroep 'Gods Army Soldiers'. Zingen 'Ik wil zingen voor de Heer' (Opw. 655). Slotwoorden en Gebed. Zingen 'Mijn herder dat bent U'. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >