ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Pinkstergemeente Amsterdam

8 jun 2014 10:10

ZvK • 51 min

Op Eerste Pinksterdag een kerkdienst vanuit Pinkstergemeente Amsterdam, de oudste Nederlandse pinkstergemeente.

Op Eerste Pinksterdag een kerkdienst vanuit Pinkstergemeente Amsterdam, de oudste Nederlandse pinkstergemeente. Deze gemeente vormde in 1907 het begin van de pinksterbeweging in Nederland. De wereldwijde pinksterbeweging begon een jaar eerder in Los Angeles. In de dienst is er aandacht voor Pinksteren. Voorganger Harry Zijlstra: "Pinksteren betekent aandacht besteden aan het werk van de Heilige Geest en dat is vaak niet zo gemakkelijk om uit te leggen. Kortgeleden hoorde ik een uitleg en die sprak mij aan. Kinderen hadden als decoratie een papieren poppetje gemaakt van Jezus en daaromheen allemaal kenmerken opgeschreven van Jezus: goedheid, doet wonderen, is liefdevol, geeft troost en nog meer. Het papieren poppetje werd weggehaald en de kenmerken bleven staan. Dat betekent dat Jezus niet meer dicht bij is, maar dat zijn kenmerken, zijn daden er nog wel zijn en dat is mogelijk door het werk van de Heilige Geest. Een mooie uitleg van Pinksteren en het werk van de Heilige Geest." De pinksterdienst komt uit het Keerpunt in Amsterdam en heeft als thema 'Dichter bij Jezus'. Muzikale medewerking wordt verleend door het praiseteam van de gemeente.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >