ZvK Kerkdienst (TV)

450 jaar Heidelbergse Catechismus

9 jun 2013 11:30

ZvK • 0 min

In 2013 is het 450 jaar geleden dat in de Duitse stad Heidelberg de Catchismus werd opgesteld en gepubliceerd. De Heidelbergse Catechismus wordt gebruikt als belijdenisgeschrift in vele kerken.

In 2013 is het 450 jaar geleden dat in de Duitse stad Heidelberg de Catchismus werd opgesteld en gepubliceerd. De Heidelbergse Catechismus wordt gebruikt als belijdenisgeschrift in vele kerken. Ook in de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Enschede-Zuid. ZvK volgde het afgelopen seizoen de catechisatielessen onder leiding van ds. Anne Rienks. Wat motiveert hem om nog steeds actief bezig te zijn met Heidelbergse Catechismus? Hoe zien catechisatielessen er anno 2013 uit, en welke rol speelt de inhoud van de catechismus daarbij. Jongeren volgen wekelijks de lessen en bereiden samen een kerkdienst voor. In dit jubileumjaar wordt het catechese seizoen afgesloten met een excursie naar Heidelberg waar een grote tentoonstelling wordt gehouden over de Catechismus. In een feestelijke kerkdienst op 2 juni 2013 hebben een aantal jongeren belijdenis van hun geloof afgelegd. Ds. Anne Rienks: 'Het is mooi om met jongeren om te gaan, samen in gesprek te zijn over Bijbelse thema's en dan gebruik je de Heidelbergse Catechismus om over de thema's door te praten, het leerboekje is 450 jaar oud, maar nog steeds kun je heel veel antwoorden vinden, en voor nieuwe vragen gebruik ik tegenwoordig ook andere lesboeken.'.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >