ZvK Kerkdienst (TV)

Uitzending Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Hilversum

13 nov 2011 11:30

ZvK • 59 min

Leef van de wind! November is maand van de spiritualiteit met thema: leef! Het hangt in de lucht: zoeken naar verbinding. De Schuilhof-gemeente te Hilversum zoekt mee. Voorganger: ds. Klaas de Vries.

Leef van de wind! November is maand van de spiritualiteit met als thema: leef! Het hangt in de lucht: zoeken naar verbinding. Naar stilte om in contact te komen met diepere lagen in jezelf, met je ware ik. En met hogere sferen dan het alledaagse. Om te leren leven vanuit je hart. En zo richting te geven aan je bestaan. Vanmorgen zoekt de Schuilhof-gemeente te Hilversum graag mee. We kijken rond en gaan met diverse mensen in gesprek. Ook over de vraag: welke richting wijst de bijbel om te leven? Voorganger ds. Klaas de Vries: 'Ik zie het dagelijks om mij heen, de zoektocht naar zingeving. Steeds maar bezig zijn met zaken als werk, huis, kleren, de volgende vakantie maakt dat mensen het contact met zichzelf verliezen. Dan wordt het moeilijk om de zin van je bestaan in te zien. Wie ben ik nou echt? Wat is echt leven en hoe vind ik dat? God reageert op dat gevoel van vervreemding. Hij wil mensen nieuw leven inblazen. Leven, gebaseerd op de opstanding van Jezus uit de dood.' De Schuilhof-gemeente in Hilversum is een voluit Gereformeerde Kerk die met ruim 400 leden op een eigentijdse manier kerk wil zijn. Zij ervaren door dichtbij God te leven, Jezus' onvoorwaardelijke liefde. Ds. Klaas de Vries: 'Jezus is het middelpunt van ons bestaan, door hem leren we de Vader kennen en zijn liefde - wij mogen die liefde ontvangen en uitstralen. Dat doen wij elke zondag in ons kerkgebouw op een verscholen plek aan de Dalweg in Hilversum en door verschillende ontmoetingen door de week.' In de kerkdienst wordt gelezen uit o.a. het bijbelboek Ezechiël, hoofdstuk 37. De liederen stammen uit diverse bundels (Gereformeerd Kerkboek, Liedboek voor de Kerken, Psalmen voor Nu, Opwekking, Taizé). De muzikale begeleiding wordt gedaan door een combo o.l.v. Stefan Duerink en organist/pianist Gerard Plaggenmarsch. Liturgie: Welkom met aansluitend zingen Votum. Zingen Heer ik prijs uw grote naam. Gebed. Zingen: Iedere dag verlang ik. Lezing Ezechiël 37: 1-14. Zingen Psalm 42/43. Verkondiging. Zingen Heer, gij wekt een mens tot leven. Gebed. Zingen Wij leven van de wind. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >