ZvK Kerkdienst (TV)

Hilversum CGK

18 dec 2011 11:30

ZvK • 59 min

Ds. Bert Renkema van de Christelijke Gereformeerde Rehobothkerk in Hilversum heeft Maria van Nazareth gekozen als uitgangspunt voor een dienst over het thema Als God inbreekt in je leven...

'Het zal je gebeuren: je leeft je dagelijkse leven en ineens laat God via de engel Gabriël aan je zien wie Hij is en wat Hij wil en waar Hij met je naar toe wil. Het overkomt Maria in Nazareth.' Ds. Bert Renkema van de Christelijke Gereformeerde Rehobothkerk in Hilversum heeft dit voorbeeld uit de Bijbel gekozen als uitgangspunt voor een dienst over het thema Als God inbreekt in je leven... Gabriël vertelt Maria een boodschap die de haar leven op zijn kop zet. God zelf zal mens worden in het Kind dat zij ter wereld zal brengen. En niets, werkelijk niets, zal voor Maria meer hetzelfde zijn. 'Of ze daarop zit te wachten? Dat wordt niet gevraagd. Maar hoe reageert ze? Da's verrassend! Hoe zou ú reageren?', vraagt Renkema zich hardop af. 'De genadegroet die de engel uitspreekt aan Maria zou je een samengepakt Evangelie kunnen noemen. En met diezelfde genade komt God vandaag bij mensen binnen. Om levens te veranderen en mensen hoop, vrede en diepe vreugde te geven. Ja, en soms ook heel direct om mensen voor Zich in dienst te nemen. In korte interviews vertellen twee gemeenteleden hoe zich dat in hun leven heeft voorgedaan.' De Rehobothkerk in Hilversum telt ruim 300 leden en heeft de missie om van harte een liefdevolle, eigentijdse, gastvrije en bewogen gemeenschap zijn, om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer te volgen. Bert Renkema: 'Dat is een missie die we in alle facetten van ons kerkelijk leven voor ogen willen houden en die ook in de zondagse diensten zichtbaar en tastbaar moet zijn.' Drie leden van de gemeente lezen de aankondiging van Jezus' geboorte uit Lukas 1. De gemeente zingt liederen uit het Liedboek voor de Kerken en de bundel Opwekking. Organist Dennis van Werkhoven en een gelegenheidskoor o.l.v. pianist Alexander Eerenberg begeleiden de samenzang.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >