ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Antwerpen

10 mrt 2013 11:30

ZvK • 60 min

Ds. Kommer Groeneveld spreekt over het thema 'brood voor elke dag'. De liederen worden begeleid op orgel en piano.

,'Brood heb je broodnodig' was een slogan die destijds de broodconsumptie moest stimuleren. Allerlei alternatieven dreigden het dagelijks brood van zijn plaats te verdringen. Een situatie die oneindig ver van de realiteit van honderdduizenden mensen staat, die slechts de keus hebben tussen niks en bijna niks. Mensen voor wie honger dagelijkse kost is.'' Ds. Kommer Groeneveld spreekt over het thema 'brood voor elke dag' in een kerkdienst die Zendtijd voor Kerken uitzendt op 10 maart, vanaf 11.30 uur via Nederland 2. ,,Dit stimuleren van het eten van brood staat ook ver af van het gebed dat Jezus Zijn leerlingen leerde. In dat gebed, het Onze Vader noemen we dat, komt de zinsnede voor: 'Geef ons elke dag ons dagelijks brood'. Daar klinkt in door dat we elke dag afhankelijk zijn van onze God en Zijn zegen over ons leven'', vertelt Groeneveld, die al ruim veertig jaar predikant is in Antwerpen-Deurne. ,,Spreken over ons dagelijks brood is boeiend, juist in de week van biddag.'' Woensdag 13 maart is het biddag. In vrijwel alle steden en dorpen worden kerkdiensten gehouden waarin mensen bidden of God Zijn zegen wil geven over het dagelijks leven. Groeneveld: ,,We bidden voor zegen over ons werk, over de samenleving, over de overheid en over alles en iedereen die met ons welzijn te maken heeft. En we bidden voor mensen en hun kinderen die leven in hongergebieden. Ook in déze eredienst doen we dat. Brood voor elke dag in het licht van de Bijbel en het christelijk gebed. Zo weten wij ons afhankelijk van onze Hemelse Vader, én,'' vervolgt hij glimlachend, ,,ik heb zelf ook iets met brood: voordat ik predikant werd, bakte ik elke dag brood. Ik was namelijk jarenlang bakker.'' In de dienst wordt onder andere gezongen Psalm 8 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam), Psalm 145 (Genadig en barmhartig is de Heer), Gezang 75 uit het Liedboek (U kennen, uit en tot u leven) en Gezang 48 uit het Liedboek (Geef ons vandaag ons daag'lijks brood). De liederen worden begeleid op orgel en piano.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >