ZvK Kerkdienst (TV)

Thema: Land van 1000 meningen

24 jun 2012 11:30

ZvK • 60 min

Vanuit Evangeliecentrum 'Kom en Zie' in Schinnen. Thema: Land van 1000 meningen. Voorganger: Bart Havenaar.

Uitzending vanuit Evangeliecentrum 'Kom en Zie' in Schinnen. Thema: Land van 1000 meningen. Voorganger Bart Havenaar. 'Iedereen heeft een mening. Zoveel mensen zoveel meningen. Maar als er zoveel meningen zijn dan zijn er ook minstens zoveel vragen', zegt Bart Havenaar, voorganger van de Kom en Zie Gemeente in Schinnen. 'Maar wat is nu het antwoord, welke mening is de juiste?' Havenaar gaat hier verder op in in deze televisiedienst. 'Zeker als het gaat om de grote vragen in ons leven, vragen we ons af wie er nu gelijk heeft', zegt Havenaar. 'Wat is de zin van het bestaan, is er meer dan wij kunnen waarnemen? Is er leven na de dood? Zulke grote vragen hebben een groot antwoord nodig.' Havenaar hoopt daar in deze televisiedienst verder over na te denken. Evangeliecentrum Kom en Zie is een dynamische kerk, die volop in beweging is. De gemeente wil de leden toerusten en trainen om als christen in de wereld te staan. Zo kan het bevrijdende evangelie van Jezus Christus uitgedragen en zichtbaar worden. De samenkomst wordt gehouden in de open lucht op de binnenplaats van een grote Limburgse boerderij in Schinnen, waar de gemeente elke zondag samenkomt. De Praiseband van de gemeente begeleidt de samenzang o.l.v. Rein Reurich. De gemeente zingt uit de bundel Opwekking (Opw.). Liturgie: Themalied: Land van 1000 meningen. Welkom en gebed. Zingen Iedereen zoekt liefde (Opw. 680). Zingen Jezus onze Schepper God (Opw. 649). Bijdrage Royal Rangers. Zingen Adonai (Opw. 669). Zingen Ik zie de grote Koning (Opw. 681). Getuigenis van Kim den Hollander. Bijbellezing: Mattheüs 16 vers 13-17. Verkondiging Land van 1000 meningen. Zingen Hij is hier (Opw. 679). Kinderlied Jezus is te gek. Gebed. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >