Over de streep

Lorentz Lyceum in Arnhem

7 mei 2013 20:29

KRO • 45 min

Arie bezoekt het Lorentz Lyceum in Arnhem. Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school waar leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereldburgers te zijn.

Arie Boomsma gaat langs bij het Lorentz Lyceum in Arnhem, een middelbare school voor mavo, havo, vwo, tweetalig onderwijs en Arnhem International School.

Over de streep Over de streep >