Labyrint TV

Embryo-on-a-chip

31 mrt 2013 19:50

VPRO • 30 min

Volledig gecontroleerd bevruchte eicellen laten groeien, de resultaten met muizenembryo's zijn veelbelovend. Ivf (in-vitrofertilisatie) wordt sinds 1978 succesvol op mensen toegepast.

Geen reageerbuis maar een chip met daarop een laboratorium ter grootte van een paar millimeter als broedkamer voor een embryo. Volledig gecontroleerd bevruchte eicellen laten groeien, de resultaten met muizenembryo's zijn veelbelovend. Ivf (in-vitrofertilisatie) wordt sinds 1978 succesvol op mensen toegepast, maar het is eigenlijk een wonder dat het goed gaat. Het hele proces is vaak een toevalstreffer. De eicel die uiteindelijk uit kan groeien tot een mens, groeit bij ivf, net als 35 jaar geleden nog steeds eerst op een petrischaaltje in een druppeltje voedingsmedium. Na de bevruchting, buiten de baarmoeder, groeien de eicellen in drie dagen elk uit tot een klompje van acht cellen, waarna het beste embryo in de baarmoeder wordt geplaatst. Uit onderzoek van onder andere Séverine le Gac van Universiteit Twente, blijkt dat muizenembryo's zich beter ontwikkelen als ze niet op een petrischaal groeien, maar in een omgeving zitten die meer lijkt op een eileider. Om dit te kunnen onderzoeken, ontwikkelde Le Gac een speciale chip waarin zich eigenlijk een klein laboratorium bevindt. Daarin ontwikkelen de muizenembryo's zich onder volledig gecontroleerde omstandigheden. Het voordeel van het werken met zo'n speciale chip is dat er ook meetinstrumenten in de chip zitten, waardoor constant gevolgd kan worden wat er gebeurt in het kleine broedkamertje. De ontwikkeling van de chip is nog in volle gang, maar na de veelbelovende resultaten met muizenembryo's wordt het onderzoek voortgezet met menselijke embryo's. Verder in de uitzending duikt Labyrint nog dieper de materie in om op nanoschaal te gaan kijken wat er allemaal mogelijk is met moleculen die zichzelf ordenen tot een soort raketjes. Ooit zullen dat soort systemen een lading medicijnen precies af kunnen leveren op plekken in het lichaam waar en wanneer ze nodig zijn. De Groningse professor Ben Feringa legt uit hoe je autootjes op nanoschaal kunt bouwen en zelfs kunt besturen. Wat dat laatste ooit allemaal mogelijk maakt, laat zich nog raden.

Labyrint TV >