LEF

Aflevering 2

12 jan 2011 10:30

NTR • 15 min

In deze aflevering wordt ingegaan op: verkeersborden en verkeersregels, eigen inschatting van veiligheidsrisico’s in uitzonderlijke situatie, oversteken, dode hoek.

LEF staat voor het verkeersproject Leer effe fietsen. Vrienden Luc en Farid maken van alles mee door de opdrachten van Lucs opa. Tijdens hun spannende tochten krijgen ze met verkeerssituaties te maken. We besteden aandacht aan gedrag in het verkeer, de dode hoek, de openbare ruimte en eigen verantwoordelijkheid. Met name dat laatste is belangrijk, want door toenemende mobiliteit neemt de bewegingsvrijheid van kinderen steeds meer af.

LEF LEF >