Podium Witteman

Lucas en Arthur Jussen spelen Bach

Zo 22 dec 18:05

NTR • 15 min

Lucas & Arthur Jussen Johann Sebastian Bach / bew. György Kurtág Nun komm, der Heiden Heiland, Koraalvoorspel, BWV 599 Lucas & Arthur Jussen Johann Sebastian Bach / bew. Mary Howe Jagdcantate BWV. 208: deel 9. Schafen können sicher weiden

Paul, Floris en Mike (persfoto) Bekijk de hele aflevering >