LUX: Heilig

Pleidooi voor volwassen idealisme (2/4)

16 mei 2010 23:15

IKON • 36 min

Hebben we een nieuwe moraal nodig om goed samen te leven of is dat alleen maar bevoogdend moralisme? Welke waarden moeten we hoog houden? Moraalfilosofe Susan Neiman pleit voor geluk, eerbied en hoop.

LUX: Verlicht de geest LUX: Heilig >