LUX: Heilig

Dood op verzoek revisited

10 okt 2010 11:30

IKON • 29 min

In Nederland komt de discussie over euthanasie pas laat op gang. Om het taboe bespreekbaar te maken, komt in de jaren zeventig de euthanasiebeweging op gang.

Het zelfgekozen levenseinde is een steeds weer oplaaiend thema in het publieke debat. Het burgerinitiatief 'Uit vrije wil' maakt veel los. Hoe staat het anno 2010 met de dilemma's op het gebied van de levensbeëindiging? Wat betekenen begrippen als autonomie, zelfbeschikking, waardigheid, ondraaglijk lijden en voltooid leven en hoe bepalen ze de discussie over leven en dood in onze samenleving?

LUX: Verlicht de geest LUX: Heilig >