LUX: Heilig

Nabijheid tot het einde

14 nov 2010 11:25

IKON • 33 min

Kan in een samenleving een palliatieve afdeling een oase zijn waar wordt herontdekt wat gemeenschap is? Marc Desmet stelt de prangende vraag of we elkaar nog tot last kunnen zijn.

Het zelfgekozen levenseinde is een steeds weer oplaaiend thema in het publieke debat. Het burgerinitiatief Uit vrije wil maakt veel los. Hoe staat het anno 2010 met de dilemma's op het gebied van de levensbeëindiging? Wat betekenen begrippen als autonomie, zelfbeschikking, waardigheid, ondraaglijk lijden en voltooid leven en hoe bepalen ze de discussie over leven en dood in onze samenleving?

LUX: Verlicht de geest LUX: Heilig >