LUX

Beschaving geeft ruimte aan verschil

12 jan 2010 23:30

IKON • 30 min

Hoe gaan we om met verschillen in levensovertuiging en cultuur en welke rol speelt religie hierbij? Een recept om tegenstellingen te overbruggen en het wij/zij denken achter ons te laten.

In verwarrende tijden waarin het samen leven ook in Nederland onder druk staat, leggen we ons oor te luister bij visionaire denkers. Wie zijn wij, nu onze identiteit niet langer vanzelfsprekend is? Wie willen we worden? En welke wereld willen we achterlaten aan onze kinderen? We gaan in gesprek met acht filosofen en schrijvers van wereldformaat. Om antwoorden te vinden op prangende vragen in een snel veranderende wereld en om zo weer nieuwe hoop te krijgen voor de toekomst. Een inburgeringscursus tot wereldburger.

Wolven in schaapskleren LUX >