LUX: Heilig

Hedendaagse calvinisten

31 mei 2009 11:00

IKON • 28 min

Verdiepend magazine over religie, kunst, cultuur en samenleving. Op 10 juli 2009 is het vijfhonderd jaar geleden dat Johannes Calvijn werd geboren. Een aantal mensen kijken terug op hun (streng) calvinistische opvoeding.

Verdiepend magazine over religie, kunst, cultuur en samenleving. LUX werpt licht op onvermoede zaken en gaat op zoek naar betekenis. Uw TomTom door het religieuze en culturele landschap van de Lage Landen.

LUX: Verlicht de geest LUX: Heilig >