McDonald & Dodds

Als de Londense Lauren McDonald als politie-inspecteur wordt aangesteld in Bath, is ze vastbesloten om daar snel de carrièreladder te beklimmen. Als partner krijgt ze de timide brigadier Dodds toegewezen, die in bijna alle opzichten haar tegenpool blijkt.