Medialogica

Wat is de kracht van beeld en hoe komt de publieke opinie tot stand? Media dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid en bepalen in belangrijke mate ons beeld van die werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe komt de publieke opinie tot stand? En welke invloed heeft dit op het handelen van bestuurders, journalisten en burgers?

Naar de website • meer op:

Laatste afleveringen