Meldpunt!

Toekomst ouderenzorg

6 mrt 2014 19:25

MAX • 30 min

Naar schatting sluiten de komende jaren ruim 800 van de 2200 verzorgingshuizen hun deuren. Wat gebeurt er met de bewoners van de vele aanleunwoningen die aan deze huizen vastzitten?

In Deventer wonen aanleunbewoners naast een leegstaand verzorgingshuis. Daarop besloten veel van hun buren ook te vertrekken. De dertig achtergebleven ouderen voelen zich in de steek gelaten. Meldpunt! gaat bij ze langs. Daarnaast nemen we een kijkje in Delft bij een woongroep voor ouderen. Is deze woonvorm hét alternatief voor het verzorgingshuis? We bespreken de toekomst van de ouderenzorg met Aad Koster van brancheorganisatie Actiz en Margo Trappenburg, universitair hoofddocent. Presentatie: Elles de Bruin

Meldpunt! >