Metterdaad

Afrikaanse helden

4 nov 2018 10:05

EO • 11 min

Consoler Wilbert uit Tanzania heeft 39 dochters. Een van haarzelf, maar ze noemt de 38 andere meiden die bij haar wonen ook haar dochters.

Consoler Wilbert uit Tanzania heeft 39 dochters. Een van haarzelf, maar ze noemt de 38 andere meiden die bij haar wonen ook haar dochters. Door verwaarlozing of mishandeling hebben deze kinderen zelf niemand meer om moeder te noemen. Consoler ontfermt zich over hen zoals een liefdevolle moeder dat zou doen. Volgens haar is liefde het krachtigste medicijn tegen de pijn en de trauma's die 'haar' meiden in hun jonge leven al meemaakten.

EO Metterdaad >