Missie MAX

Uitgezonden militairen, politiefunctionarissen en hun thuisfront krijgen een hart onder de riem tijdens de feestdagen.