MO Doc

MO Doc: Geen stage, hoe nu verder?

3 okt 2015 12:20

Moslim Omroep • 30 min

Steeds meer allochtone studenten hebben moeite met het vinden van een stageplek. In deze documentaire worden (mogelijk) allochtone studenten, leden van (islamitische) studentenverenigingen, stage-coördinatoren, stagebegeleiders, vertegenwoordigers van stage-bureaus en ondernemers die stageplekken aanbieden geïnterviewd.

Steeds meer allochtone studenten hebben moeite met het vinden van een stageplek. De cijfers van de Nationale Stagemonitor (een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de ontwikkelingen en trends op de stagemarkt) liegen er niet om: 52% van de allochtone studenten (onder ‘allochtone student’ wordt verstaan: een student van wie minstens één ouder in het buitenland is geboren) moet meer dan zes sollicitatiebrieven sturen om aangenomen te worden. Onder de autochtone studenten hoeft slechts 32% eenzelfde inspanningen te verrichten alvorens ze een stageplek vinden. Bovendien ontvangen allochtone studenten gemiddeld 14 euro minder stagevergoeding dan hun autochtone medestudenten (bron: Nationale Stagemonitor 2015). In deze documentaire worden (mogelijk) allochtone studenten, leden van (islamitische) studentenverenigingen, stage-coördinatoren, stagebegeleiders, vertegenwoordigers van stage-bureaus en ondernemers die stageplekken aanbieden geïnterviewd.

De Moslim Omroep zendt elke week een documentaire uit. MO Doc >