Mocronado's

Een groep van vijf Marokkaanse mannen blikt terug op hun werkzame leven en ze beschouwen het leven van nu; als pensionado in een land waar ze eigenlijk alleen 'te gast' zouden zijn. Hoe kijken ze naar ons land? Voelen ze zich hier nog steeds te gast of voelen ze zich hier thuis?