NPS, 21-03-1995 (48'38'')

27 jan 2014 16:06

NTR • 49 min

Serie documentaires, waarin een beeld wordt geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland gedurende de eerste 25 jaren na de Tweede Wereldoorlog. Per aflevering wordt één specifiek onderwerp behandeld. Twintigdelige serie documentaires, waarin een beeld wordt geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland gedurende de eerste 25 jaren na de Tweede Wereldoorlog. Per aflevering wordt één specifiek onderwerp behandeld, waarbij een voorval uit een bepaald jaar als leidraad dient. Interviews met betrokkenen en getuigen worden aangevuld met meer en minder bekend archiefmateriaal. Deze aflevering gaat over het zoeken naar nieuwe energiebronnen, waarbij atoomenergie de oplossing leek, maar de gigantische aardgasvondst bij Kolham (gemeente Slochteren) bracht Nederland welvaart. Verminderde opbrengst van onze steenkoolmijnen bepaalde het zoeken naar nieuwe energiebronnen. Met kennis vanuit de VS bouwden Nederlanders en Noren de eerste Europese kerncentrale in het Noorse Kjeller. De tentoonstelling "Het Atoom" op Schiphol moest het publiek vertrouwd maken met kernenergie. Reeds voor de oorlog hield de Leidse professor J.W. de Haas zich bezig met splijtstof (uranium-oxyde). De ommekeer in de Nederlandse energievoorziening kwam op 22 juli 1959 toen tussen het Groningse Kolham en Slochteren een gigantisch aardgasveld werd aangeboord. Als gevolg hiervan schakelde Nederland massaal over op aardgasapparatuur en werden de Limburgse steenkoolmijnen gesloten. De economische impuls die van de aardgasvondst uitging kon men nauwelijks overzien. INTERVIEWS hierover met: - Gerard Boekhoven, oud-burgemeester Hoogezand; - Wouter van Dieren, directeur Instituut voor Milieu- en Systeem Analyse; - prof.dr. Jaap Goedkoop, oud-wetenschappelijk directeur ECN; - Fred de Meulemeester, reactor-technoloog; - prof. dr. Hendrik Casimir, fysicus; - Henk Aandewiel, chemicus ECN, toont vaatje vooroorlogs uranium (yellow-cake); - Pieter Heikens, inwoner Kolham; - Jaap Boering, boormeester NAM; - Gerard Borghuis, landhuurder NAM; - Kees Boon, landbouwer; - Coen van Hoewijk, oud-verslaggever NTS Journaal; - prof. dr. Jelle Zijlstra, oud-minister van Financiën. SHOTS: 20:33:38 + 20:56:26 Kolham: skyline, plaatsnaambord; 20:45:01 Leiden: stadshots, ext. Kamerlingh Onnes Laboratorium, ext. Technische Hogeschool; 20:53:23 radium-drinkbeker; 21:00:35 akker waar eerste gasboring plaatsvond; 21:09:13 boek Mijnwet van Napoleon 1810; 21:11;29 aardgasinstallatie NAM. ARCHIEFMATERIAAL (zw/w); 20:32:53 kort overzicht van het jaar 1959: 20:34:39 tentoonstelling E55, parkeerplaats met auto's; 20:35:27 dagelijks leven: vrouw hangt was op wasrek bij kachel, gezin aan tafel, man met schortje wast af; div. shots van mijnwerkers, leerlingen van Ondergrondse Vakschool (OVS); 20:37:46 onploffende atoombommen, bouw Noorse kerncentrale in Kjeller, atoomconferentie in Geneve; 20:40:15 div. shots tentoonstelling Het Atoom: opening door prins Bernhard, bouw reactor, in werking stellen van reactor door koningin Juliana en minister Cals; 20:45:08 Leiden: vooroorlogse stadshots, div. foto's van prof. dr. W.J. de Haas; glasfabriek; 20:51:40 kerncentrale Kjeller: foto's bezoek koningin Juliana, div. bezoekers bij reactorvat; stripverhalen over atoom: oa Suske en Wiske, kapitein Rob, captain Atom; 20:55:43 bouw reactorcentrum Petten; 20:56:58 Kolham: plaatsnaambord, dagelijks leven, boortoren; 21:03:55 Coen van Hoewijk interviewt boerenfamilie Lambeek over aardgasvondst (1959); boortoren; foto en interview met prof. dr Victor Leemans, lid Europees Parlement; 21:07:13 boorterrein Slochteren; 21:13:12 Hoogezand-Sappemeer krijgt aardgas; straatshot met mensen, diverse mensen geven hun mening over aardgas; 21:15:35 demonstratie gebruik van gasfornuizen; amateurbeelden dagelijks leven; advertentie's in damesbladen; interviews over centrale verwarming; 21:18:05 mijnwerkers in staatsmijn Emma. ARCHIEFMATERIAAL (kleur): 20:37:15 mijnbouw, mijnwerkers onder de douche, ext. schacht; 21:12:09 leggen van aardgaspijpleidingen; 21:14:14 opgebroken straat en leggen nieuwe gasleidingen, controle van gasfornuis en ombouwinstructie, demontage van gasgeiser en straatshot met afgedankte gasstellen en pletten van fornuizen.

Serie documentaires, waarin een beeld wordt geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland gedurende de eerste 25 jaren na de Tweede Wereldoorlog. Per aflevering wordt één specifiek onderwerp behandeld. Twintigdelige serie documentaires, waarin een beeld wordt geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland gedurende de eerste 25 jaren na de Tweede Wereldoorlog. Per aflevering wordt één specifiek onderwerp behandeld, waarbij een voorval uit een bepaald jaar als leidraad dient. Interviews met betrokkenen en getuigen worden aangevuld met meer en minder bekend archiefmateriaal. Deze aflevering gaat over het zoeken naar nieuwe energiebronnen, waarbij atoomenergie de oplossing leek, maar de gigantische aardgasvondst bij Kolham (gemeente Slochteren) bracht Nederland welvaart. Verminderde opbrengst van onze steenkoolmijnen bepaalde het zoeken naar nieuwe energiebronnen. Met kennis vanuit de VS bouwden Nederlanders en Noren de eerste Europese kerncentrale in het Noorse Kjeller. De tentoonstelling "Het Atoom" op Schiphol moest het publiek vertrouwd maken met kernenergie. Reeds voor de oorlog hield de Leidse professor J.W. de Haas zich bezig met splijtstof (uranium-oxyde). De ommekeer in de Nederlandse energievoorziening kwam op 22 juli 1959 toen tussen het Groningse Kolham en Slochteren een gigantisch aardgasveld werd aangeboord. Als gevolg hiervan schakelde Nederland massaal over op aardgasapparatuur en werden de Limburgse steenkoolmijnen gesloten. De economische impuls die van de aardgasvondst uitging kon men nauwelijks overzien. INTERVIEWS hierover met: - Gerard Boekhoven, oud-burgemeester Hoogezand; - Wouter van Dieren, directeur Instituut voor Milieu- en Systeem Analyse; - prof.dr. Jaap Goedkoop, oud-wetenschappelijk directeur ECN; - Fred de Meulemeester, reactor-technoloog; - prof. dr. Hendrik Casimir, fysicus; - Henk Aandewiel, chemicus ECN, toont vaatje vooroorlogs uranium (yellow-cake); - Pieter Heikens, inwoner Kolham; - Jaap Boering, boormeester NAM; - Gerard Borghuis, landhuurder NAM; - Kees Boon, landbouwer; - Coen van Hoewijk, oud-verslaggever NTS Journaal; - prof. dr. Jelle Zijlstra, oud-minister van Financiën. SHOTS: 20:33:38 + 20:56:26 Kolham: skyline, plaatsnaambord; 20:45:01 Leiden: stadshots, ext. Kamerlingh Onnes Laboratorium, ext. Technische Hogeschool; 20:53:23 radium-drinkbeker; 21:00:35 akker waar eerste gasboring plaatsvond; 21:09:13 boek Mijnwet van Napoleon 1810; 21:11;29 aardgasinstallatie NAM. ARCHIEFMATERIAAL (zw/w); 20:32:53 kort overzicht van het jaar 1959: 20:34:39 tentoonstelling E55, parkeerplaats met auto's; 20:35:27 dagelijks leven: vrouw hangt was op wasrek bij kachel, gezin aan tafel, man met schortje wast af; div. shots van mijnwerkers, leerlingen van Ondergrondse Vakschool (OVS); 20:37:46 onploffende atoombommen, bouw Noorse kerncentrale in Kjeller, atoomconferentie in Geneve; 20:40:15 div. shots tentoonstelling Het Atoom: opening door prins Bernhard, bouw reactor, in werking stellen van reactor door koningin Juliana en minister Cals; 20:45:08 Leiden: vooroorlogse stadshots, div. foto's van prof. dr. W.J. de Haas; glasfabriek; 20:51:40 kerncentrale Kjeller: foto's bezoek koningin Juliana, div. bezoekers bij reactorvat; stripverhalen over atoom: oa Suske en Wiske, kapitein Rob, captain Atom; 20:55:43 bouw reactorcentrum Petten; 20:56:58 Kolham: plaatsnaambord, dagelijks leven, boortoren; 21:03:55 Coen van Hoewijk interviewt boerenfamilie Lambeek over aardgasvondst (1959); boortoren; foto en interview met prof. dr Victor Leemans, lid Europees Parlement; 21:07:13 boorterrein Slochteren; 21:13:12 Hoogezand-Sappemeer krijgt aardgas; straatshot met mensen, diverse mensen geven hun mening over aardgas; 21:15:35 demonstratie gebruik van gasfornuizen; amateurbeelden dagelijks leven; advertentie's in damesbladen; interviews over centrale verwarming; 21:18:05 mijnwerkers in staatsmijn Emma. ARCHIEFMATERIAAL (kleur): 20:37:15 mijnbouw, mijnwerkers onder de douche, ext. schacht; 21:12:09 leggen van aardgaspijpleidingen; 21:14:14 opgebroken straat en leggen nieuwe gasleidingen, controle van gasfornuis en ombouwinstructie, demontage van gasgeiser en straatshot met afgedankte gasstellen en pletten van fornuizen.