ZvK Kerkdienst (TV)

Herdenkingsdienst Calvijn 500

14 jun 2009 11:00

• ZvK • 58 min

Thema: Calvijn 500 jaar later.

Thema: Calvijn 500 jaar later. Na afloop van de uitzending is gelegenheid om na te praten via telefoonnummer 035-6727373. Van de uitzending is een dvd verkrijgbaar. Deze kan besteld worden door EUR 20,- over te maken op giro 241035 ten name van Evomedia in Zeewolde. Vermeld de uitzenddatum, Calvijnherdenking en uw postcode en huisnummer. Voor meer informatie zie internet.

ZvK Kerkdienst (TV) >