Het Vermoeden

Nico ter Linden

27 mrt 2016 10:10

EO • 16 min

Op Eerste Paasdag is Nico ter Linden te gast. Meer dan een halve eeuw was hij zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, predikant op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. Faam verwierf hij met zijn zes delen 'Het verhaal gaat...' waarin hij bijbelse verhalen opnieuw toegankelijk maakte voor een breed, geseculariseerd publiek. In zijn pas verschenen boek 'En dan nog dit' maakt hij de balans op van zijn theologische en pastorale leven. Hoe heeft zijn eigen geloof zich in al die jaren ontwikkeld? Waar heeft hij afscheid van genomen, wat ging onderweg verloren en wat heeft hij verworven?

header-hetvermoeden Bekijk de hele aflevering >