NieuwLicht

Is bron- of nascheiding beter?

Ma 23 sep 22:55

EO • 26 min

Tijs van den Brink gaat het gesprek aan met bron- en nascheiders. Hoe zit het echt? Hij volgt zijn PMD-afval tot aan de PMD-scheidingsinstallatie Suez in Rotterdam aan toe.

Tot Tijs' grote frustratie wordt hij door de gemeente gedwongen om zelf heel precies zijn plastic afval te scheiden. Hij is vóór recycling, maar dat gehannes met al die verpakkingen. Kan een goede machine dat niet beter? Besparen we ons beter de moeite omdat de afvalverwerker dit beter kan? Tijs van den Brink gaat het gesprek aan met bron- en nascheiders. Hoe zit het echt? Hij gaat mee met de vuilniswagen en volgt zijn PMD-afval tot aan de PMD-scheidingsinstallatie Suez in Rotterdam aan toe. Onderweg haalt hij verhaal bij zijn wethouder in Amersfoort: waarom is de gemeente overgestapt op bronscheiding? Is het misschien een stiekeme poging om de burger op te voeden? Ook gaat hij het gesprek aan met Bjurn de Snel, een afvalcoach die burgers 'opvoedt' met betrekking tot afvalscheiding. Hoogleraar Raymond Gradus is volledig voor nascheiding en vertelt Tijs waarom hij dit als beste methode ziet. Daarop gaat Tijs richting nascheidingsinstallatie OMRIN, die vindt dat het gemeentelijk afvalbeleid te veel op kwantitatieve inzamelcijfers focust, in plaats van op kwaliteit.

Tijs van den Brink in gesprek met jongeren voor NieuwLicht NieuwLicht >