NOS De macht van het beeld. Opkomst en ondergang van Hitler

De macht van het beeld. Opkomst en ondergang van Hitler