NOS Watersnoodramp

NOS Herdenking Watersnood 1953

Do 1 feb 21:25

NOS • 29 min

Rechtstreekse uitzending over de zwaarste en dodelijkste Nederlandse overstroming van de afgelopen eeuwen: de Watersnoodramp van 1953. Met o.a. gesprekken en een reconstructie van de rampnacht.

Rechtstreekse uitzending over de zwaarste en dodelijkste Nederlandse overstroming van de afgelopen eeuwen: de Watersnoodramp van 1953. Het programma komt uit Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland, waar pas acht maanden na de ramp het laatste stroomgat met vier caissons werd gedicht. In één van die caissons ontvangt Herman van der Zandt Henk Ovink, die als Nederlands eerste watergezant de wereld rondreist om de Nederlandse waterbouwkundige kennis onder de aandacht te brengen. Verder is een reconstructie te zien van de rampnacht en een reportage over hoe de watersnood zich voltrok in Oude Tonge, met 305 doden de gemeente die het zwaarst werd getroffen. Ook wordt teruggeblikt op de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument Watersnood 1953 in Ouwerkerk. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 veroorzaakte een combinatie van stormvloed en springtij dijkdoorbraken in Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant. Zo'n 200.000 hectare land kwam onder water te staan. De balans: 1836 doden, honderdduizend mensen dakloos en tienduizenden stuks vee verdronken.

Watersnoodramp 1953 NOS Watersnoodramp >