NOS Journaal

NOS Rapport enquêtecommissie wooncorporaties

30 okt 2014 13:25

NOS • 52 min

Het nieuws van de dag. -De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties.

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. De enquête is ingesteld naar aanleiding van de financiële problemen bij Vestia, die voorafgegaan waren door meerdere incidenten bij andere woningcorporaties. Het onderzoek van de enquêtecommissie beslaat een periode van circa 20 jaar, met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren 90. Het doel van het onderzoek was om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan ontwikkeling van toekomstig beleid. De enquêtecommissie heeft na de installatie op 16 april 2013 een literatuurstudie gedaan en werkbezoeken afgelegd. Ook heeft zij een groot aantal getuigen en deskundigen onder ede gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici, zowel uit de Tweede Kamer als het kabinet.

Decor dagjournaals, Astrid Kersseboom, Dyonne Stax NOS Journaal >