Dharma volgens de Mahabharata

9 mei 2015 11:30

OHM • 25 min

Over de interpretatie van het begrip dharma volgens de Mahabharata en de betekenis van dit tweeduizend jaar oude epos voor hedendaagse morele vraagstukken.

Auteur Gurucharn Das en filmproducent Shyam Benegal delen hun visie op de interpretatie van het begrip dharma volgens de Mahabharata en vertellen hoe zij daardoor in hun leven en werken zijn beïnvloed. De Mahabharata, een eeuwenoud en omvangrijk epos, beschrijft niet alleen een oorlog die duizenden jaren geleden in India heeft gewoed. In de vertelling zit ook een uitgebreide verkenning verweven van de verhouding tussen mensen onderling en hun handelen vanuit de dharma oftewel morele keuzes, ethiek, gerechtigheid en oprechtheid. Wat moet je met een tweeduizend jaar oud epos bij een hedendaags moreel probleem? Hoe kan de Mahabharata onze manier van denken verbeteren? Is een daad moreel juist vanwege de motivatie of vanwege de gevolgen? Waar kan botsing tussen verschillende interpretaties van dharma toe leiden? Bestaat er zoiets als absoluut goed of absoluut fout? De Mahabharata laat je in de spiegel kijken en deze vragen aan jezelf stellen.