Mahabharata: Het levende geschrift

13 jun 2015 11:30

OHM • 25 min

De Mahabharata is ook voor de moderne samenleving een inspiratiebron en kan een handleiding vormen voor strategische beslissingen.

De strijd die in de Mahabharata, een van de belangrijkste geschriften uit het hindoeïsme, beschreven wordt, staat symbool voor vele aspecten. Het is niet alleen een bron van wijsheid, maar kan zelfs een handleiding vormen voor strategische beslissingen. De symboliek van koninkrijk en leiderschap zorgt ervoor dat dit epos zelfs een handleiding kan bieden voor het zakenleven. De verhalen uit de Mahabharata zetten je aan tot nadenken over de metaforen die beschreven staan. De teksten stimuleren je ook om een moreel debat met jezelf te voeren en te bepalen wat jouw persoonlijke dharma is en hoe je zou moeten handelen in morele dilemma's. In deze documentaire kijken we naar hoe de Mahabharata kan worden gebruikt als een bron van kennis in onze moderne samenleving. Er wordt immers gezegd dat de Mahabharata een levend geschrift is en het hedendaagse denken doordringt. Tot op heden is de stad Kurukshetra, de plek waar de oorlog in de Mahabharata werd uitgevochten, een bedevaartsoord. In het heilige water 'Sarovar' nemen pelgrims na zonsondergang een bad. Dit ritueel wordt nog dagelijks uitgevoerd. Daarnaast praten we met deskundigen over wat de Mahabharata kan betekenen in deze moderne samenleving. Ook bezoeken we een aantal archeologische plekken in de stad Kampilya (Noord-India) die een belangrijke rol in de Mahabharata spelen. Er wordt gezegd dat ieder aspect van het menselijk bestaan wordt genoemd in de Mahabharata. Alle geheimen kunnen gevonden worden in dit heilige geschrift.