Onzichtbaar Nederland

Hoe zag Nederland eruit en hoe ligt het er nu bij? Door middel van foto's, animaties en visualisaties wordt getoond hoe het landschap is veranderd én hoe wij daar anders tegen aan zijn gaan kijken. Geen land ter wereld dat zo vaak is omgeploegd, bedijkt, heringericht en weer volgebouwd. Soms zijn sporen uit het verleden nog zichtbaar als littekens in het landschap, vaker zijn ze voorgoed gewist. Aan de hand van foto's van toen en nu, animaties en visualisaties wordt de verandering van Nederland in kaart gebracht. Persoonlijke verhalen maken invoelbaar hoe het leven in een bepaalde tijd geweest moet zijn.

Naar de website • meer op: