Pandemic: The Virus That Shook the World

De ingrijpendste gebeurtenis van deze tijd wordt belicht aan de hand van intieme, persoonlijke verhalen. In ruim 20 landen worden universele thema's als de dood, familie, en ongelijkheid neergezet vanuit het perspectief van opmerkelijke personages, met hun beleving van de gevolgen van de pandemie.