ZvK Kerkdienst (TV)

Psalmen uit de Liederen voor de Gemeentezang

2 dec 2007 11:00

ZvK • 58 min

Programma rondom psalmen uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Musicus André Bijleveld arrangeerde een aantal psalmen en stelde een speciaal muziekteam en koor samen, zij voeren de psalmen uit.

Een speciaal programma rondom de psalmen uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Deze bundel is in 2000 verschenen binnen de kring van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De psalmen vormen een bijzonder onderdeel van deze bundel. Binnen de Baptistengemeenten werden niet alle psalmen gezongen vanwege hun traditionele of soms moeilijke melodieën. In de zeven jaar geleden verschenen bundel zijn alle psalmen toegankelijk gemaakt. Sommige oude melodieën bleven bestaan maar kregen wel een hernieuwde berijming of werden gebruikt voor andere psalmen. Voor andere psalmen werd een bestaande melodie gevonden in de voorraad van graag gezongen geloofsliederen in binnen- en buitenland. De psalmen zijn in hedendaags Nederlands, met het oog op de jongeren en die mensen die vervreemd zijn van de kerk, maar ook met het oog op de gelovigen zelf. Dit heeft geleid tot 150 goed zingbare psalmen. De oud-voorzitter van de zangbundel-commissie ds. Anne de Vries verzorgt op het waddeneiland Terschelling de meditatie, hij koos als thema Loflied op de schepping, in veel psalmen wordt de schoonheid van de natuur bezongen. Ook het geweld van de natuur komt aan de orde en dan geven psalmen antwoord dat je bij je Schepper mag schuilen. Musicus André Bijleveld arrangeerde een aantal psalmen en stelde een speciaal muziekteam en koor samen, zij voeren de psalmen uit.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >