Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore was een veelzijdig mens. Hij was dichter, schilder, filosoof en musicus. Als eerste Aziaat ontving hij in 1913 de Nobelprijs voor literatuur. Naast literatuur hield hij zich o.a. bezig met schilderen, filosofie en muziek. Zijn blik was even veelzijdig en niet beperkt tot India. Zo correspondeerde hij onder meer levendig met Albert Einstein. Tagore stichtte zijn opleidingsinstituut Shanti Niketan: 'Oord van de Vrede' op. Hier besteedde hij aandacht aan zowel de spirituele als de kunstzinnige ontwikkeling van de mens. Zijn tijdgenoot Jawaharlal Nehru (vader van Indira Gandhi) was één van de vele bewonderaars van Tagore's onderwijsmethoden. Waar Mahatma Gandhi de politieke strijd om onafhankelijkheid leidde, droeg Tagore bij aan een nieuw zelfbewustzijn in cultureel opzicht. Rabindranath Tagore overleed in 1941.