Recht in de regio

De klokkenluider

11 okt 2013 19:24

NCRV • 35 min

Mr. Frank Visser trekt het land in en geeft juridische voorlichting over erfeniskwesties, consumentenproblemen, arbeidsconflicten, meningsverschillen met gemeentes en burenruzies.

Klokkenverzamelaar de heer Langhout heeft online geboden op een prachtige Friese staartklok en kreeg van de veiling te horen dat hij de klok mocht komen ophalen. De vreugde was helaas van korte duur want bij aankomst bleek de klok al zijn opgehaald en betaald door een ander. Wat zijn de rechten van deze teleurgestelde klokkenliefhebber? Verder het verhaal van de heer Langereis die een koolmonoxidevergiftiging opliep in zijn huurhuis en deze ternauwernood overleefde. En meneer Baron vertelt over zijn jarenlange isolement door verkeerd afgestelde hoortoestellen. Heeft hij recht op een schadevergoeding?

Recht in de regio Recht in de regio >